aplikacijski most


aplikacijski most
application bridge
* * *
• application bridge

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.